FAQ

Marketing Impression is het marketingadviesbureau voor een effectieve marketingstrategie

Hieronder vindt u een aantal omschrijvingen van veel gebruikte termen op het gebied van marketing.

 

Wat is Online Marketing?

Online marketing (ook wel internet marketing of e-marketing genoemd) is de marketing van producten of diensten via internet. Het unieke voordeel van online marketing is dat het relatief goedkoop is om wereldwijd te adverteren. Online marketing is een samengaan van techniek, design, ontwikkeling, adverteren en verkoop. Tot online marketing wordt onder andere gerekend: zoekmachine optimalisatie (SEO), reclamebanners, e-mail marketing, Social Media en virale marketing.

 

Wat is Zoekmachinemarketing?

Zoekmachinemarketing, ook wel bekend onder de Engelse term Search Engine Marketing, is het specialisme dat webpagina's vindbaar maakt bij zoekdiensten. Dat wil zeggen dat een webpagina op een prominente plaats bij de zoekresultaten van een zoekmachine komt te staan als een zoekmachinegebruiker een voor die webpagina relevante zoekterm intypt. Doordat de webpagina beter gevonden kan worden, verhoogt het de effectiviteit van de reclameuiting op internet.

Zoekmachinemarketing kan worden verdeeld in twee deelgebieden: Search Engine Optimization (SEO) en Search Engine Advertising (SEA).

 

Wat is Search Engine Optimization (SEO)?

Zoekmachine optimalisatie of Search Engine Optimization is een onderdeel van zoekmachine marketing en kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden, trefwoordcombinatie(s) of zoekterm(en).

Aangezien een vermelding in die organische resultaten gratis is, vormen deze zoekresultaten een interessant alternatief voor zoekmachine adverteren.

 

Wat is Search Engine Advertising (SEA)?

Onder Search Engine Advertising of zoekmachine adverteren wordt het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten verstaan. De advertentie wordt vertoond als een zoekmachinegebruiker een aan de advertentie gekoppeld woord of woordgroep intypt. De adverteerder betaalt alleen voor de zoekmachinegebruikers die op een van zijn advertenties klikken. De advertenties verwijzen naar een webpagina van de adverteerder.

Bij Search Engine Advertising kunnen drie doelstellingen worden onderscheiden. Ten eerste zo veel mogelijk vertoningen (bereik) genereren, ten tweede zo veel mogelijk clicks realiseren en tot slot zoveel mogelijk conversies realiseren. Een conversie kan bijvoorbeeld bestaan uit een informatieaanvraag, een aanmelding of een aankoop. Elke doelstelling heeft zijn eigen strategie.

 

Wat is Event Marketing?

Met de term event marketing wordt in eerste instantie niet de marketing van het evenement (event) bedoeld. Bij event marketing gaat het om het evenement dat als marketinginstrument dient ter promotie van een bepaald product of een bepaalde dienst. Werd een evenement vroeger georganiseerd vanwege de activiteit zelf, bij event marketing wordt het evenement gezocht dat past bij de marketing van een bepaald product. Het kan daarbij gaan om een geheel nieuw evenement of het adopteren van een bestaand evenement.

 

Wat is E-mail Marketing?

E-mail marketing is een vorm van directmarketing die e-mail gebruikt om commerciële of fondsenwervende boodschappen naar een doelgroep te sturen.

In de breedste zin kan elke e-mail die is gestuurd naar een potentiële of huidige klant worden beschouwd als e-mailmarketing, maar deze term wordt normaal gebruikt om te verwijzen naar:

  • Het sturen van e-mails met als doel het verbeteren van de relatie van een onderneming met zijn huidige of oude klanten en om klantloyaliteit en herhaal aankopen te vergroten.
  • Het sturen van e-mails met als doel om nieuwe klanten te werven of om oude klanten te overtuigen iets onmiddellijk te kopen.
  • Toevoegen van reclame in e-mails die door andere bedrijven naar hun klanten worden gestuurd.

 

Wat is Guerrilla Marketing?

Guerrilla marketing is een marketingtechniek die poogt om met beperkte middelen een groot resultaat te bereiken. De term is afkomstig uit de oorlogsvoering waar het Spaanse woord "guerrilla" gebruikt wordt om een bepaald type oorlog te beschrijven waarbij kleine groepen strijders een veel groter leger effectief op afstand weten te houden.

De overeenkomst tussen situaties in het bedrijfsleven waar een kleine organisatie een veel grotere organisatie (vaak de marktleider) probeert te bevechten, leidt ertoe dat ook hierop de term guerrilla geplakt wordt. Maar het zijn niet alleen de kleine organisaties die van guerrilla marketing gebruik maken. Hoewel kleine organisaties vaak niet over de juiste liquide middelen beschikken, beseffen ook grote organisaties dat guerrilla marketing effectiever kan zijn dan dure marketingcampagnes. Guerrilla marketing is erop gericht om in een zeer korte tijd veel media-aandacht of aandacht van publiek te behalen. Veelal zijn deze kosten een fractie van de kosten die dure campagnes met zich meenemen.

 

Wat is Affiliate Marketing?

Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de webwinkel (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke bezoeker, lead of sale die hij genereert via zijn/haar website(s) of zoekmachine campagne.

Een eigen affiliate programma op een website is een manier om de verkoop te verhogen door gericht verkeer naar een website te krijgen. Affiliate marketing is efficiënt, omdat het de mogelijkheid geeft te adverteren op basis van het "No Cure No Pay"-principe. Alleen als er verkoop uit het affiliate programma op een website voortkomt, betaalt de webwinkel een vergoeding aan de affiliate.

Veel bedrijven maken gebruik van affiliate marketing. Speciale software traceert van welke website de bezoeker komt en logt de resultaten zodat de affiliate inzage heeft in zijn beloning. Vaak wordt een affiliate netwerk ingezet voor dit traceer werk. Deze netwerken houden als intermediair alle transacties bij en zorgen voor de incassering bij webwinkels en voor de betaling aan affiliates.

 

Wat is E-Commerce?

Electronic commerce (ook wel e-commerce, e-business of elektronische bedrijfsvoering genoemd) is de verzamelnaam van alle manieren waarop via computernetwerken (bijvoorbeeld het Internet of een extranet) handel bedreven kan worden, en is de benaming van de studie hiervan.

Het begrip electronic commerce is dus breder dan geld verdienen op Internet. Maar met name Internet heeft gezorgd voor een explosieve toename van e-commerce. In de eerste plaats doordat aanbieders en afnemers tegen betrekkelijk geringe kosten een wereldwijde markt kunnen betreden die door Internet bovendien veel transparanter is geworden.

 

Wat is Social Media Marketing?

Social Media is de Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Tevens is er sprake van interactie en dialoog tussen de gebruikers onderling.

Onder de noemer Social Media worden onder andere weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn en diensten als Twitter geschaard. Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door zelf berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde reactiemogelijkheden. Denk hierbij aan weblogs, waar lezers reacties kunnen achterlaten via een reactieformulier.

 

Wat is Viral Marketing?

Virale marketing is een marketingtechniek die poogt om bestaande sociale netwerken te exploiteren om zo de bekendheid van het merk te vergroten of positieve associaties te bewerkstelligen op een wijze die te vergelijken is met een virale epidemie. In die zin lijkt het op mond-tot-mondreclame die versterkt wordt door het internet, waardoor zeer snel en veelal op goedkope wijze een groot aantal mensen bereikt kan worden.

 

Wat is Mobile Marketing?

Mobile Marketing is het inzetten van bepaalde marketingactiviteiten met behulp van de mobiele telefoon, de smart phone of de PDA, om zo uw doelgroep te bereiken. Tot voor kort was Mobile Marketing beperkt tot het inzetten van sms, maar door de voortschrijdende technologie is het nu mogelijk om meer emotie en merkbeleving aan de communicatieboodschap toe te voegen door gebruik te maken van MMS, Bluetooth, mobiele websites of diverse applicaties (ook wel App's genoemd).

 

U ontvangt altijd 1 uur gratis marketingadvies bij Marketing Impression!

Bel voor meer informatie over de verschillende marketing mogelijkheden

Deel onze website